Atori Consulting - Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych

Jestem przede wszystkim praktykiem. Wychodzę z założenia, że problemy pozwalają się firmom rozwijać i rosnąć, ale tylko wtedy kiedy potrafimy nimi zarządzać.Wdrażając od 25 lat zmiany organizacyjne nauczyłem się spoglądać na problemy całościowo. Nie tylko jako proces składający się z określonej ilości kroków ograniczony do danego obszaru firmy, ale przede wszystkim jako impuls przechodzący i zmieniający całą organizację.W ramach prowadzonej działalności Atori Consulting, pełniąc funkcje managerskie jako Interim Manager, zawsze wspieram właścicieli, zarządy i kadrę kierowniczą firm w procesie rozwiązywania problemów i wdrażania zmian organizacyjnych. Wszystkie realizowane przeze mnie działania ukierunkowane są na wzrost efektywności i skuteczności działania organizacji, zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.Dotychczasowa działalność w wielu, nieraz całkowicie odmiennych branżach daje mi możliwość szerszego spojrzenia na źródła problemów i większą elastyczność w doborze metod ich rozwiązywania.Przejdźmy razem przez proces zmian organizacyjnych w Twojej firmie!Zapraszam do kontaktu.


Atori Consulting - Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych

1 Dane

Nazwa: Atori Consulting - Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych
Miasto: 60-408 Poznań
Adres: -
NIP: 7811384966
REGON: 634481968

Informacje

Branża: consulting
Typ: Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych

Informacje kontaktowe

Strona WWW: https://atori.pl/
e-mail: brak
Telefon: 606 120 340

Firma na portalach

687 D5 afbc n179 e3d eee m3 a6 j6 ą9 f9 c77 h9 a196 r2 aa k22 t6c e0af r poglądowy, e8 ab28 kc t82 u4b4 aa4 l5fd n2d oa ś2c ćcec 86 d25 a104 n5 y82 cd ha f4 s0f0 pd r27 a0 wc d057 ź w bazie CEIDG